Banner Slider 2
Banner Slider 3

Giới thiệu về nhà trường

Với mục tiêu đào tạo chăm sóc và dạy dỗ trẻ theo mô hình chất lượng cao. Giáo dục trẻ phát triển toàn diện về thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, thẩm mỹ, với phương chăm học mà chơi, chơi mà học, giúp trẻ phát huy tối đa năng lực cá nhân và tự tin bộc lộ các thiên hướng của mình. Đồng thời nhà trường bổ sung kiến thức và kỹ năng bằng phương pháp lấy học sinh làm trung tâm, giáo viên đóng vai trò là những người hướng dẫn và định hướng.

 

Phương châm của nhà trường là:

 • Tôn trọng giá trị cá nhân và nhu cầu của từng trẻ như một công dân ưu tiên
 • Đặt niềm tin mạnh mẽ và giúp trẻ phát triển toàn diện thể chất, trí tuệ và nhân cách.
 • Hướng dẫn trẻ kỹ năng tư duy độc lập, nhấn mạnh  sự hợp tác và giá trị nhân bản
 • Áp dụng và kết hợp hài hòa chương trình mới giáo dục Mẫu giáo của Bộ GD – ĐT.
 

Xây dựng nội dung giảng dạy phù hợp với những mục tiêu:

 • Phát triển tốt thể chất của bé.
 • Phát triển tốt nhận thức.
 • Phát triển tốt thẩm mỹ.
 • Phát triển tốt tâm lý, nhân bản.
 • Phát triển tốt khả năng ngôn ngữ và tư duy sáng tạo độc lập.
Chi tiết »

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

KẾ HOẠCH  Tập huấn bồi dưỡng “ Ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0”

KẾ HOẠCH Tập huấn bồi dưỡng “ Ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0”

Ngày đăng: 22/05/2019

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG MG TÂN THUẬN   Số: 56 /KH-MGTTh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tân Thuận, ngày 7 [...]