Tổ chức, triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, Covid-19 tại nhà trường

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN TRƯỜNG MG TÂN THUẬN                                         Số:…../KH-MGTTh  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                Tân Thuận, ngày 23 tháng 12 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tổ chức, triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh

Covid-19 tại nhà trường

Căn cứ thông báo số 3122/SGDĐT-VP ngày 21/12/2020V/v Ý kiến kết luận của Giám đốc Trần Quang Bảo tại cuộc họp về việc phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Trường Mẫu giáo Tân Thuận xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, kiểm tra giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nhà trường như sau:

I. MỤC TIÊU

Tuyên truyền cho cán bộ – giáo viên – học sinh và phụ huynh học sinh nhận thức được cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nhà trường.  

III. NỘI DUNG:

1. Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, kiểm tra giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nhà trường.

2. Có các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tuyên truyền, giáo dục can thiệp, khắc phục, giảm thiểu nguy cơ gây dịch bệnh Covid-19 như:

– Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về tự theo dõi sức khỏe ở nhà, trường. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghĩ ở nhà để theo dõi sức khỏe đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.

Tuyên truyền giáo viên và phụ huynh tiếp tục việc cài đặt ứng dụng khẩu tra điện tử Bluezone và App An toàn Covid – 19 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Tổ chức thực hiện các hoạt động can thiệp, giảm nguy cơ gây bệnh Covid-19 tại nhà trường.

– Bố trí đủ thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện và gom, xử lý theo quy định.

– Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nhà trường. 

– Có bố trí nơi rữa tay có xà phòng, máy kẹp nách, nước rữa tay, trang thiết bị vệ sinh trường, lớp.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đối với giáo viên:

Tuyên truyền các biện pháp bảo vệ sức khỏe, theo dõi sức khỏe của học sinh và thực hành các biện pháp vệ sinh cá nhân ở nhà, ở trường, trên đường đến trường và trở về nhà các danh mục cần làm cho học sịnh. 

Tuyên truyền phụ huynh tiếp tục việc cài đặt ứng dụng khẩu tra điện tử Bluezone và App An toàn Covid – 19 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Yêu cầu phụ huynh theo dõi nhiệt độ biểu hiện sốt, ho, khó thở của học sinh trước khi đến trường; nếu học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì học sinh nghĩ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. 

Thông tin cho phụ huynh học sinh biết về các biện pháp phòng, chống dịch đã được thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện tại nhà trường.

Tổ chức đón nhận học sinh tại cổng trường (Không để cha mẹ học sinh vào trường khi đưa, đón học sinh).

Phối hợp và liên hệ chặc chẽ với cha mẹ học sinh để theo dõi sức khỏe học sinh.

Giáo viên tự đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. 

Giáo viên không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

Tổ chức hướng dẫn học sinh rữa tay theo quy định và đảm bảo mỗi học sinh có một cốc nước dùng riêng, được vệ sinh sạch sẽ. 

Tăng cường thông khí tại lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ.

2. Đối với nhân viên y tế:

Thường xuyên liên hệ với trạm  y tế xã hoặc cơ quan y tế địa phương theo quy định để được hướng dẫn, phối hợp xây dựng kế hoạch và hỗ trợ triển khai công tác phòng, chống dịch tại nhà trường.

Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường thành lập BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nhà trường và phân công rõ chức năng nhiệm vụ của từng thành viên.

Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường xây dựng và triển khai công tác khử khuẩn, vệ sinh môi trường trong trường học, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường.

Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường để ra thông báo, mẫu cam kết giưa các đơn vị cung cấp các dịch vụ cho nhà trường (Thực phẩm, nấu ăn, bán đồ ăn, vệ sinh môi trường…..)  và nhà trường nhằm đảm bảo thực hiện các dịch vụ an toàn để phòng, chống dịch bệnh.

Phối hợp với giáo viên để theo dõi sức khỏe học sinh, phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp có biểu hiện sốt, ho,khó thở, mệt mỏ và lập sổ theo dõi.

Khi phát hiện học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt, ho,khó thở thì phải đưa đến phòng y tế ngay để kiểm tra, theo dõi, cách ly và thông báo ngay cho trạm y tế cấp xã, cơ quan quản lý và cha mẹ học sinh.

Kiểm tra hằng ngày và báo cáo lãnh đạo nhà trường bổ sung kịp thời trang thiết bị y tế theo quy định nhà trường.

Tổng hợp báo cáo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của nhà trường hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng cho lãnh đạo nhà trường và BCĐ phòng, chống dịch bệnh.

3. Đối với nhà trường:

Tuyên truyền giáo viên và phụ huynh tiếp tục việc cài đặt ứng dụng khẩu tra điện tử Bluezone và App An toàn Covid – 19 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Tập huấn cho giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường về công tác phòng, chống dịch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học, cách phát hiện các triệu chứng của bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan y tế. Nhân viên y tế cần làm theo danh mục hướng dẫn tại mục 2.4 công văn 696/BGDĐT-GDTC ngày 4/3/2020 có kèm theo danh mục những việc cần làm. CBGV-NV cũng căng cứ danh mục những việc cần làm của từng bộ phận mà thực hiện.

– Tổ chức khử khuẩn trường, lớp bằng cách phun, lau nền nhà, tường nhà, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, lớp học, phòng chức năng.

Đảm bảo nước hợp vệ sinh và mỗi học sinh có một cốc nước dùng riêng, được vệ sịnh sạch sẽ.

Bố trí nơi rửa tay có xà phòng và nước sạch, trang bị thiết bị phục vụ vệ sinh trường học.

Đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ.

Bố trí đủ thùng đựng rác có nắp đạy, đặt vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom rác, xử lý hằng ngày.

Trên đây là kế hoạch Tổ chức, triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nhà trường , trường Mẫu giáo Tân Thuận yêu cầu tập thể giáo viên nghiêm túc thực hiện.

* Nơi nhận:                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

– Phòng GD&ĐT Vĩnh Thuận;

– Tập thể GV;

– Lưu: VT.