Thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN TRƯỜNG MG TÂN THUẬN  
Số: 98/TB-MGTTh
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Tân Thuận, ngày  10 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Năm học 2020-2021

          Để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2020-2021 nay trường Mẫu giáo Tân Thuận thông báo đến các bậc cha mẹ học sinh biết tình hình thu nhận học sinh như sau.

  1. Đối tượng học sinh:

Nhóm trẻ (25-36 tháng): Khai sinh năm 2018

Khối 3 tuổi: Khai sinh năm 2017

Khối 4 tuổi: Khai sinh năm 2016

Khối 5 tuổi: Khai sinh năm 2015

  • Thời gian tuyển sinh

Tuyển sinh trực tiếp từ ngày 17 đến ngày 31/8/2020 .

  • Hồ sơ tuyển sinh

Giấy khai sinh bản sao có mộc đỏ

Hộ khẩu phô tô (có bản chính kèm theo để đối chiếu)

Bản phô tô thẻ bảo hiểm y tế

Sổ nghèo, cận nghèo phô tô (nếu có)

  • Địa điểm ghi danh

Địa chỉ: Ấp kinh 1A, xã Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

          Tại điểm văn phòng trường Mẫu giáo Tân Thuận.

          Điểm lẻ (Ngã sáu) ghi danh địa điểm lẻ trường TH Tân Thuận 2.

          Điểm lẻ (8000 Kinh 1) ghi danh điểm  tập trung trường TH-THCS tân Thuận 1.

          Điểm lẻ (Vĩnh lộc) ghi danh điểm lẻ trường TH Tân Thuận 3.

          Điểm lẻ (2000 Kinh 2) ghi danh điểm trường TH Tân Thuận 3 điểm Tập trung

          5. Dự kiến ngày học đầu tiên: Ngày 01/9/2020 (học trước khai giảng)

          6. Dự kiến khai giảng: Ngày 05/9/2020.

          * Ghi chú:

          Nhận hồ sơ vào buổi sáng các ngày trong tuần không nhận hồ sơ vào ngày thứ 7 và chủ nhật và các ngày lễ.

Năm học 2020-2021 điểm tập trung nhà trường tổ chức ăn bán trú 100%.

Dự kiến ổn định nhập học bắt đầu ngày 01/9/2020, đề nghị quý PHHS lên hệ và ghi tên đúng thời gian theo thông báo.

                                           Tân Thuận, ngày 10 tháng 8 năm 2020

                                                              HIỆU TRƯỞNG

                                                                              (Đã ký)

                                                                   Trần Thị Thanh Xuân