Thực đơn của bé

Lượt xem:

Đọc bài viết

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO

( Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 4/ 12/2020 )

     TUẦN 1

THỨĂN TRƯAĂN XẾTRÁNG MIỆNG
Hai 30/11  Canh bí đao nấu thịtCháo thịt gàChuối
  Tôm ran mặn  
  Ba 1/12  Canh rau ngót nấu tôm  Bún nấu thịtyaourt
  Thịt kho  
Tư 2/12  Canh đu đủ nấu thịt  Bánh canh nấu tômDưa hấu
  Thịt gà kho  
  Năm 3/12    Canh khoai ngọt nấu thịt  Phở nấu thịt bòyaourt
Trứng chiên  
Sáu 4/12  Họp

                                                                      Tân Thuận, ngày 27 tháng 11 năm 2020

                                                                                           P. Hiệu trưởng

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO

( Từ ngày 7/12/2020 đến ngày 11/ 12/2020 )

     TUẦN 2

THỨĂN TRƯAĂN XẾTRÁNG MIỆNG
Hai 7/12  Canh bí đỏ nấu thịt  Cháo cá lócChuối
Thị kho
  Ba 8/12  Canh cải muỗng nấu tôm  Bún nấu thịtyaourt
  Cá điêu hồng chiên  
Tư 9/12  Canh khoai ngọt nấu thịtHủ tiếu nấu thịtDưa  hấu
  Tôm ran mặn  
  Năm 10/12  Canh bầu nấu thịtPhở nấu thịt bòChuối
Trứng chiên
Sáu 11/12  Canh khoai tây + cà rốt nấu tôm  Cháo nấu thịtyaourt
Thịt gà kho  

                                                                      Tân Thuận, ngày 27 tháng 11 năm 2020

                                                                                           P. Hiệu trưởng

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO

( Từ ngày 14/ 12/2020 đến ngày 18/ 12/2020 )

     TUẦN 3

THỨĂN TRƯAĂN XẾTRÁNG MIỆNG
Hai 14/12  Canh đu đủ nấu thịt  Cháo nấu thịtChuối
Tôm ran mặn
  Ba 15/12  Canh cải thảo nấu tôm  Bún nấu thịtyaourt
  Cá điêu hồng chiên  
Tư 16/12  Canh bí đỏ nấu thịtBánh canh nấu thịtDưa hấu
  Thịt gà kho  
  Năm 17/12  Canh rau mồng tơi nấu thịtNui nấu thịt bòChuối
Trứng chiên
Sáu 18/12  Canh bí đao nấu thịt  Cháo nấu thịtyaourt
Thịt kho  

                                                                      Tân Thuận, ngày 27 tháng 11 năm 2020

                                                                                           P. Hiệu trưởng

                                              THỰC ĐƠN MẪU GIÁO

( Từ ngày 21/ 12/2020 đến ngày 25/ 12/2020 )

     TUẦN 4

THỨĂN TRƯAĂN XẾTRÁNG MIỆNG
Hai 21/12  Canh bí đỏ nấu thịt  Cháo cá lócChuối
  Thịt kho trứng  
  Ba 22/12  Canh cải muỗng nấu tôm  Bún nấu thịtyaourt
  Cá điêu hồng chiên  
Tư 23/12  Canh bí đao nấu thịt  Hủ tiếu nấu thịtDưa hấu
  Thị gà kho  
  Năm 24/12Canh khoai ngọt nấu thịtPhở nấu thịt bòChuối
  Trứng chiên  
Sáu 25/12  Canh bầu nấu thịt  Cháo nấu thịtyaourt
Thịt kho

                                                                      Tân Thuận, ngày 27 tháng 11 năm 2020

                                                                                           P. Hiệu trưởng

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO

( Từ ngày 28/ 12/2020 đến ngày 1/ 12/2020 )

     TUẦN 5

THỨĂN TRƯAĂN XẾTRÁNG MIỆNG
Hai 28/12  Canh bầu nấu thịt  Cháo thịt gàChuối
  Tôm ran mặn  
  Ba 29/12  Canh khoai tây + Cà rốt nấu thịt  Bún nấu thịtyaourt
  Cá điêu hồng chiên  
Tư 30/12  Canh bí đỏ nấu thịt  Hủ tiếu xào tômDưa hấu
  Thịt kho  
  Năm 31/12  Canh rau mồng tơi nấu thịtNui nấu thịt bòChuối
  Trứng chiên  
Sáu 1/2021Nghỉ tết dương lịch

                                                                      Tân Thuận, ngày 27 tháng 11 năm 2020

                                                                                           P. Hiệu trưởng