Trường tổ chức trung thu cho trẻ và tặng quà cho học sinh nghèo và trẻ có hoàn cảnh khó khăn

Lượt xem:

Đọc bài viết

giáo viên của trường tham gia thi làm lồng đèn
Trường phát quà cho học sinh nghèo và cận nghèo, trẻ khó khăn
Quà tặng cho các đội múa tham gia văn nghệ