Trường MG Tân Thuận tham gia lớp tập huấn nâng cao trình độ tin học

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 5/11/2020 tại PGD huyện Vĩnh Thuận có tổ chức lớp Tập huấn nâng cao trình độ tin học cho giáo viên. Buổi tập huấn diễn ra trong 2 ngày: 5-6/11/2020 với nội dung kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng internet và chia sẻ drive.google trao đổi thông tin tiến tới kiểm duyệt hồ sơ GV trên internet