Qua 2 ngày Tập huấn lớp biên tập viên, công tác viên trang tin điện tử ngành giáo dục trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận năm 2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Qua thời gian 2 ngày ( 29/5 và 30/5) tập huấn lớp biên tập viên, công tác viên trang tin điện tử ngành giáo dục trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận năm 2024.

Qua tiết học của nhà báo: Ông Lê Tây Hồ – Nhà báo Báo Kiên Giang

Nhà báo Lê Tây Hồ đang giảng bài


Đã truyền đạt kiến thức chuyên sâu về các kĩ năng như cách trình bày tiêu đề,  sử dụng ảnh, video, đồ họa cách viết bài và đưa tin bài…Lớp tập huấn đã góp phần nâng cao nghiệp vụ viết tin, bài trên trang điện tử của trường và giúp các cộng tác viên của các trường biết cách chụp ảnh theo bố cục, quay dựng video theo từng nội dung, tiêu đề và cách khai thác, tiếp cận, truyền tải thông tin nhanh, chính xác nhất cho các tác phẩm và nội dung cần đưa tin, qua đó góp phần phục vụ tốt công tác tuyên truyền quảng bá tốt về hoạt động đơn vị cũng như đưa tin nhanh đến phụ huynh học sinh. Trong giờ học với những hình thức trao đổi, thảo luận nhóm, giải đáp thắc mắc của học viên.

Nhà báo đến từng nhóm học để giảng dạy

Nhà báo Lê Tây Hồ đã giải thích và trả lời những câu hỏi của học viên về các nội dung và yếu tố quan trọng để cho các học viên dễ hiểu, đồng thời thảo luận về những hạn chế hay gặp trong báo mạng, điện tử để các học viên khắc phục hạn chế đó