Lớp Mầm điểm tập trung phối họp cùng phụ huỳnh tổ chức mừng sinh nhật cho bé Ánh Dương tại lớp học

Lượt xem:

Đọc bài viết

Cô đã chuẩn bị bánh sẵn sàng
Chuẩn bị được ăn bánh các bé ai cũng vui mừng

Cô và các bạn cùng chụp ảnh lưu niệm cùng Ánh Dương

Ánh Dương và các bạn cùng ăn bánh kem