CÔ CHO BÉ CHƠI TRÒ CHƠI DÂN GIAN

Lượt xem:

Đọc bài viết

🌻🌻Trò chơi dân gian là một trong những trò chơi cực kỳ quen thuộc đối với bất kỳ thế hệ nào, được truyền nối từ đời này sang đời khác. Và mang đậm tính truyền thống, cùng những giá trị tinh thần, thể chất cần thiết.
🌻🌻Trò chơi dân gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của trẻ mẫu giáo. Trò chơi dân gian luôn luôn đòi hỏi trẻ phải chủ động, độc lập, sáng tạo, sử dụng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm đã có để giải quyết vấn đề do tình huống thực tiễn đặt ra. Do vậy, quá trình chơi các trò chơi dân gian đã tạo ra nhiều cơ hội để trẻ thể hiện khả năng, năng lực thực tiễn của mình..

lớplá5#điểm 8000kinh1

côNguyễnHuỳnhAn