Thư viện ảnh

Sáng 7h30 ngày 26/8/2018 Đ/c Võ Thanh Xuân triển khai lớp bồi dưỡng chính trị hè cho CB- Gv xã Tân Thuận

Sáng 7h30 ngày 26/8/2018 Đ/c Võ Thanh Xuân triển khai lớp bồi dưỡng chính trị hè cho CB- Gv xã Tân Thuận