Hoạt động nhà trường

KẾ HOẠCH   Tập huấn bồi dưỡng “ Ứng dụng công nghệ thông tin  đáp ứng cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0”

KẾ HOẠCH Tập huấn bồi dưỡng “ Ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0”

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG MG TÂN THUẬN   Số: 56 /KH-MGTTh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tân Thuận, ngày 7 tháng 5 năm 2019     KẾ HOẠCH   Tập huấn bồi dưỡng “ Ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng cuộc Cách mạng Công [...]

Mẹo tiết kiệm được tiền khi mua sắm Tết

Mẹo tiết kiệm được tiền khi mua sắm Tết

9h30 Tân thuận – Vĩnh Vhuận Nếu không lập danh sách những thứ cần mua, bạn có thể phung phí tiền bạc vào những thứ không cần thiết hoặc đã có, trong khi thứ cần lại thiếu.  Có bao nhiêu khoản phải chi trong dịp Tết trong khi túi tiền có hạn mà giá cả thì tăng vù vù. [...]

dinh dưỡng dành cho bé

dinh dưỡng dành cho bé

xem tại đây [...]

Sáng tạo phương pháp học tập mới cho trẻ mầm non

Sáng tạo phương pháp học tập mới cho trẻ mầm non

Giáo dục mầm non là bậc học có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển nhân cách con người. Trên thực tế, bậc học này còn thiếu các bài giảng sinh động giúp trẻ tiếp thu và phát triển. Nhận thức rõ điều này, nhóm sinh viên Trường [...]